Ready made společnosti s.r.o.

Ready made společnosti

V posledních letech se objevil na trhu s obchodními společnostmi výraz ready made. Málokdo však skutečně ví, co si pod tímto pojmem přesně představit. Jedná se o produkt, jež většinou poskytují právnické společnosti. Ty zakládají prázdné firmy za účelem dalšího prodeje. Hlavní výhodou pro kupujícího je skutečnost, že během dvou nebo tří dnů získá řádně založenou obchodní společnost bez toho, že by musel obíhat mnoho úřadů.

Ready made

Ready made společnost je taková firma, která je založena za účelem prodeje finálnímu zákazníkovi. Akcionáři a společníci se stávají majiteli během velice krátké doby od podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu nebo převodu cenných papírů. Základní kapitál je splacen a podnikat lze okamžitě. Firma navíc není vázána žádnými závazky vůči třetím stranám a nevykázala ani nevykazuje žádnou ekonomickou aktivitu.

Výhody ready made

Tou největší výhodou je bezesporu fakt, že prodávaná společnost může okamžitě obchodovat, tudíž není zapotřebí procházet složitým procesem zakládání nové firmy a čekání na její vznik. Ready made společnosti nevykazují žádnou ekonomickou aktivitu, takže je zde nulové riziko skrytých závazků vůči třetím stranám. Nemají živnostenské oprávnění, díky čemuž se na majitele nevztahují povinnosti s tím spojené. Jako důkaz a ochrana před možnými problémy, že společnost nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost, je prohlášení statutárního orgánu. V tom se zavazuje, že prodávaná firma nevyvíjela jakoukoliv podnikatelskou nebo živnostenskou činnost a nevznikly ji závazky, kromě těch, jež jsou spojené se vstupními náklady. Ty však již byly řádně a včas uhrazeny. Dále je důležité prohlášení, že společnost není zavázána z titulu směnky nebo jiného cenného papíru. Díky těmto náležitostem má kupující naprostou jistotu, že nevstupuje do skrytě zadlužené společnosti.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Zeptejte se nás.

Novinky